Organisatie- en Teamontwikkeling2018-11-12T21:02:59+00:00

Organisatie Advies

Cruoninga adviseert teams, managers en medewerkers bij de volgende stap. Veranderingen met perspectief en vanuit de kwaliteit van betrokkenen. Vanuit hun basis en vanuit vertrouwen. Met interventies en concrete mogelijkheden om te veranderen.

Vaak voeren we eerst een verkenning uit; wat zijn ideeen, meningen en bottlenecks om serieus te nemen. Dan volgt na het vaststellen van verbeterdoelen de vormgeving van een interventie; een bijeenkomst of een andere manier om deze inzichten goed af te stemmen en daarna het maken van gedragen afspraken en de borging ervan.

We zien daarbij vaak dat er een soort code is ontstaan in samenwerking. Interessante vraag daarbij is dan of een ieder zich daarvan bewust is. We bieden daarbij inzichten en houden een spiegel voor die helpt om samen de nieuwe route te verkennen en in te gaan.

Bij verandering is het verkrijgen van acceptatie belangrijk:

  • Effect = Kwaliteit x Acceptatie x Management
  • Impact vs Kosten van de verandering

Al deze onderdelen zijn belangrijk om mee te nemen, niet alleen de inhoud van een besluit.

Daarnaast richt onze aandacht zich ook op het verhogen van ieders persoonlijke bijdrage door het inzetten van de kleuren, alsook de vertaling van doelen naar de eigen cirkel van invloed.

Graag komen we hierover in contact om een idee van de mogelijkheden te schetsen.

We hebben inmiddels meerdere organisaties geholpen hun rendement te verhogen.

Contact