Organisatie- en Teamontwikkeling2019-06-17T17:09:34+00:00

Organisatie Advies

Cruoninga adviseert teams, managers en medewerkers bij de volgende stap. Veranderingen met perspectief. Vanuit je aanwezige kwaliteiten. Vanuit jouw basis en vanuit vertrouwen. Met interventies en concrete mogelijkheden om te veranderen.

Vaak voeren we eerst een verkenning uit; wat zijn ideeën, meningen en bottlenecks die er spelen. Dan volgt na het vaststellen van verbeterdoelen de vormgeving van een interventie; een bijeenkomst of een individuele begeleiding om deze inzichten af te stemmen en daarna het maken van gedragenafspraken en de borging ervan.

“Jochem is in staat om in een complex gedifferentieerde omgeving verbindend te zijn. Het lukt hem om bij betrokkenen hun persoonlijk perspectief aan te boren en waarde toe te voegen.”
drs. Bert Eissens | Directeur sector C | Universitair Medisch Centrum Groningen

We zien daarbij vaak dat er een soort code is ontstaan in samenwerking. Interessante vraag daarbij is of een ieder zich daarvan bewust is. We houden een spiegel voor en geven inzichten die helpen om samen de nieuwe route te verkennen en in te gaan.

Bij verandering is het verkrijgen van acceptatie belangrijk:

  • Effect = Kwaliteit x Acceptatie x Management
  • Impact van de verandering

Daarnaast richt onze aandacht zich ook op het verhogen van ieders persoonlijke bijdrage door het inzetten van de kleuren en de eigen cirkel van invloed.

Graag kom ik hierover in gesprek om een idee van de mogelijkheden te schetsen.

We hebben inmiddels meerdere organisaties geholpen hun rendement te verhogen.

Contact