Strategische Personeels Planning2019-05-01T22:13:16+00:00

Strategische Personeels Planning

Veel organisaties willen meer grip op bezettingsvraagstukken en flexibelere inzet van de medewerkers.

  • SPP voorkomt daarbij vertrek goede mensen en laat talenten renderen
  • De kosten werving en ziekteverzuim gaan omlaag door signalen tijdig te herkennen
  • Managers zijn beter in staat (potentieel) beoordeling te doen

We helpen Univé om de kwaliteit van de bezetting te verbeteren met een Hipo en een Bruggenbouwers programma. Dat programma komt voort uit de uitkomsten van SPP, wat wij in co-creatie met HR van Univé hebben uitgerold en ondersteund. Resultaat is een een groep high potentials die gericht meedenkt over een aantal managementvraagstukken (‘kluif’) en dat er een groep BruggenBouwers wordt begeleid die medewerkers helpen om inzetbaar te blijven in een snel veranderende omgeving.

Jochem weet uitstekend op menselijke en tactische wijze, zonder afbreuk te doen aan het individu, teams/organisaties in beweging te brengen. Met behulp van Jochem hebben wij binnen een jaar aantoonbare successen geboekt binnen onze organisatie op het gebied van ontwikkeling naar meer proactief en resultaatgericht gedrag. Mede door de inzet van zijn SPP-tool en zijn uitstekende doortastende skills heeft ons inzetbaarheidsbeleid een meer structureel en integraal karakter gekregen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage en verwachten onze samenwerking op duurzame wijze voort te zetten.”
Piet Schudde, Manager HR, Univé Noord Nederland.

Wij hebben zelf ervaren dat het management jaarlijks vroeg: ‘Kunnen we weer met personeelsplanning aan de gang? Want het geeft ons meer grip op de bezettingsvraagstukken’.
Met als gevolg dat er meer rust in de organisatie komt en dat er meer tijdig kan worden geworven en ontwikkeld. Dat laatste scheelt kosten en maakt processen effectief.

De belangrijkste waarde: uw mensen, weten waar ze aan toe zijn en hebben een helder perspectief. Dat geeft de organisatie ruimte om bezig te zijn met de core-business.

Prof. dr. Janka Stoker over de methode:

  • Een prachtig voorbeeld van strategisch HRM
  • De Tool is een heel praktisch instrument. “prettig pragmatisch”.
  • Het geeft simpel en helder weer hoe de organisatie er nu en in de toekomst uitziet.
  • Het helpt leidinggevenden daadwerkelijk om hun werk beter te kunnen doen.
  • Daarmee is P&O ook echt een volwaardig gesprekspartner van het management geworden. En dat komen we niet vaak tegen.

Janka Stoker is hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering

Graag kom ik ervaringen en visie met betrekking tot dit thema delen.

Contact