Strategische Personeels Planning2019-10-19T21:11:36+00:00

Strategische Vlootschouw

Veel organisaties willen meer grip op bezettingsvraagstukken en flexibelere inzet van de medewerkers.

SPP of strategische vlootschouw:

  • Voorkomt het vertrek van goede mensen en laat talenten renderen
  • De kosten werving en ziekteverzuim gaan omlaag door signalen tijdig te herkennen
  • Managers of teams zelf zijn beter in staat potentieel te waarderen
  • HR instrumenten worden waar gewenst aangepast omwille van de gewenste impact en functie ervan

Strategische PersoneelsPlanning wordt belangrijk gevonden maar kent markt-, toekomst-, scenario’s en bezettingsverkenningen en duurt vaak te lang of wordt te complex ervaren. Vandaar dat wij Strategische vlootschouw hanteren; een doorkijk naar de situatie over 4 jaar vanuit de huidige kwaliteiten van de medewerkers. Waar kunnen medewerkers heen ontwikkelen, hoe komen ze daar, gaat men veranderingen bijbenen, wat is daarvoor nodig? En past dat allemaal wel? Vragen die via een interventie in een tijdbestek van 2 maanden kunnen worden doorgenomen en die tot inzichten en acties leiden.

We helpen o.a. Univé om de kwaliteit van de bezetting te verbeteren en begeleiden daar bijvoorbeeld een Bruggenbouwers programma. Dat programma komt voort uit de uitkomsten van Strategische Vlootschouw, die wij in co-creatie met HR van Univé hebben uitgerold en begeleid. De BruggenBouwers zijn medewerkers die vanuit de waarden van de organiatie al voldoen aan de skills van de toekomst en die collega’s helpen om inzetbaar te blijven (olie vlek werking van toekomstig gewenst gedrag) in een snel veranderende omgeving. Als resultaat van SPP is er ook een groep high potentials aan de gang gegaan met de vraag om mee te denken over een aantal managementvraagstukken (‘kluiven’), zijn de voortgangsgesprekken verandert, de bezetting aangepast, een buddy-programma gestart, etc. Het aantal medewerkers dat mogelijk moeite zou gaan krijgen met toekomstige veranderingen is afgenomen doordat er proactief individueel hulp is geboden.

Jochem weet uitstekend op menselijke en tactische wijze, zonder afbreuk te doen aan het individu, teams/organisaties in beweging te brengen. Met behulp van Jochem hebben wij binnen een jaar aantoonbare successen geboekt binnen onze organisatie op het gebied van ontwikkeling naar meer proactief en resultaatgericht gedrag. Mede door de inzet van zijn SPP-tool en zijn uitstekende doortastende skills heeft ons inzetbaarheidsbeleid een meer structureel en integraal karakter gekregen. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdrage en verwachten onze samenwerking op duurzame wijze voort te zetten.”
Piet Schudde, Manager HR, Univé Noord Nederland.

Jochem heeft zelf ervaren dat het management jaarlijks vroeg: ‘Kunnen we weer met de vlootschouw aan de gang? Want het geeft ons meer grip op de bezettingsvraagstukken’. Met als gevolg dat er meer rust in de organisatie komt en dat er meer tijdig kan worden geworven en ontwikkeld. Dat laatste scheelt kosten en maakt processen effectief.

De belangrijkste asset: de medewerkers, weten waar ze aan toe zijn en hebben een helder perspectief.
Dat geeft de organisatie ruimte om bezig te zijn met de core-business.

Prof. dr. Janka Stoker over de methode:

  • Een prachtig voorbeeld van strategisch HRM
  • De Tool is een heel praktisch instrument. “prettig pragmatisch”.
  • Het geeft simpel en helder weer hoe de organisatie er nu en in de toekomst uitziet.
  • Het helpt leidinggevenden daadwerkelijk om hun werk beter te kunnen doen.
  • Daarmee is P&O ook echt een volwaardig gesprekspartner van het management geworden. En dat komen we niet vaak tegen.

Janka Stoker is hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering

Graag kom ik ervaringen en visie met betrekking tot dit thema delen.

C.contact