Zelf organiserende Teams2018-11-12T15:37:48+00:00

Wendbare Teams

We zien bij veel organisaties het inzicht ontstaan dat het anders moet. Zij zoeken een andere manier van sturen en willen wendbare teams, met verantwoordelijkheden en regie bij de professionals zelf. Met meer regelruimte. Deze organisaties zoeken naar manieren om te komen tot meer initiatief, meer betrokkenheid en eigenaarschap in teams.

Het Wiel van Eigenaarschap geeft daarbij snel inzichten op teamniveau. Wij begeleiding daar graag bij.

Daarvoor is het wenselijk (een mate van) zelforganiserend vermogen aan teams te geven; om de professionals ruimte te geven om goede besluiten te nemen. Dat vereist vakmanschap en ook een heldere verdeling van rollen in het team. Wij helpen teams, op een inspirerende manier, die rollen te zien en plannen te maken om de gewenste output te halen.

Wij begeleiden de verandering en ontwikkeling naar wendbare teams.

Rol van de staf

Naast de ontwikkeling van de teams zelf verandert de rol van de staf.
Welke rol neemt de staf bij deze organisatie verandering? Hoe komt de staf proactief tot een nieuwe faciliterende rol?

Wij helpen in dit proces door, in co-creatie, nieuwe aanpak en rollen te verkennen om meer zichtbaar de rol van business partner in te vullen.
Met zichtbare toegevoegde waarde!

Wat zijn de mogelijkheden voor zelforganiserende teams in uw organisatie? Wij helpen met inzichten, knoppen, regie en de verdeling van rollen in de teams. Voor een ieder meer regie waarbij de Cruoninga begeleiding helpt! Graag komen we hierover met jouw team in contact.

Contact