Zelforganiserende Teams 2017-02-11T09:39:51+00:00

Zelforganiserende Teams

We zien bij veel organisaties het inzicht ontstaan dat het anders moet. Zij zoeken een andere manier van sturen en willen meer ‘intent’ ophalen uit te organisatie, met verantwoordelijkheden in de teams en bij de professionals zelf. Deze organisaties zoeken naar manieren om te komen tot meer initiatief, meer betrokkenheid en eigenaarschap in teams.

Daarvoor is het wenselijk (een mate van) zelfsturing aan teams te geven; om de professionals ruimte geven om goede besluiten te nemen, alsof de CEO meekijkt. Dat vereist vakmanschap en ook een heldere verdeling van rollen in het team. Wij helpen teams, op een inspirerende manier, die rollen te zien en plannen te maken om de gewenste output te halen.

Wij begeleiden de verandering en ontwikkeling naar zelforganiserende teams.

Rol van de staf

Naast de ontwikkeling van de teams zelf verandert de rol van de staf.
Welke rol neemt de staf bij deze organisatie verandering? Hoe komt de staf proactief tot een nieuwe faciliterende rol?

Wij helpen in dit proces door, in co-creatie met u, nieuwe aanpak en rollen te verkennen om meer zichtbaar de rol van business partner in te vullen.
Met zichtbare toegevoegde waarde!

Wat zijn de mogelijkheden voor zelforganiserende teams in uw organisatie? Wij helpen met de verdeling van rollen in de teams, bij het management en bij de staf. Voor een ieder een nieuwe rol waarbij de Cruoninga begeleiding helpt! Graag komen we hierover met jouw team in contact.

Contact