Zelf organiserende Teams2019-05-01T22:07:06+00:00

Zelfsturende Teams en Eigenaarschap

We zien bij veel organisaties het inzicht ontstaan dat het anders moet. Zij zoeken een andere manier van aansturing en willen wendbare teams, met verantwoordelijkheden en regie bij de professionals zelf. Met meer regelruimte. Deze organisaties zoeken naar manieren om te komen tot meer initiatief, meer betrokkenheid en eigenaarschap in teams.

Daarvoor is het wenselijk (een mate van) zelfsturend vermogen aan teams te geven. Dat vereist autnomie en vakmanschap en ook een heldere verdeling van rollen in het team. Cconsultancy helpt teams die rollen te zien en plannen te maken om de gewenste output te halen.

Het Wiel van Eigenaarschap geeft daarbij snel inzichten op teamniveau. Met behulp van een quick scan met 12 vragen bepalen we met het team waar gas moet worden gegeven. Wij begeleiding daar graag bij.

Blog: ‘Drie vragen om meer ‘eigenaarschap te krijgen’:

Ik ga er niet over’. Een zin die ik helaas te vaak hoor. Uitgesproken door betrokken medewerkers in organisaties waar centraal wordt gestuurd en waar meerdere reorganisaties hebben gespeeld. Of in organisaties waar productienormen stijgen en nieuwe medewerkers moeilijk te vinden zijn, én waar medewerkers zich niet meer gehoord of uitgedaagd voelen. In organisaties dus waar je juist wil ‘dat medewerkers er wél over gaan’.

Bij Eigenaarschap gaat het erom dat medewerkers het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn.
Vind je het als manager moeilijk om vorm en invulling te geven aan ‘eigenaarschap’ in je team? Ben je te druk met operationele zaken om met je medewerkers te spreken over wat zij belangrijk vinden?

Als we niet de tijd en aandacht vinden om onze medewerkers écht te spreken dan:

  • Neemt de duidelijkheid over de koers en zelfs het gevoel van veiligheid af
  • Voelen medewerkers zich vervreemd van hun organisatie en haar doelen
  • Stijgt het gevoel dat ‘ze’ in de top niet begrijpen wat voor ‘ons’ belangrijk is
  • Neemt de kwaliteit af
  • Doet iedereen enorm zijn best maar mist men de erkenning en waardering voor die inzet.

Om mensen waardering voor hun inzet te laten voelen en (weer) aan te laten haken, moet je juist wél tijd en aandacht besteden, een heldere koers schetsen en vertrouwen en erkenning geven.

Hoe je dat doet is eigenlijk heel eenvoudig: je gebruikt ‘het goede gesprek’.

Wat is het goede gesprek? Dat is een regelmatig terugkerend moment waarbij je als leidinggevende of als collega (bij zelfsturende teams), vanuit interesse in iemands professionele houding, in ieder geval de onderstaande drie vragen stelt, te weten:

  1. ‘wat wil je hebben bereikt aan het eind van dit jaar’?
  2. ‘welke randvoorwaarden moeten er zijn geschept om dat resultaat te behalen’?
  3. ‘wat heb je van mij en het team nodig’?

Dit gesprek (niet te verwarren met het beoordelingsgesprek) kan leiden tot intrinsieke motivatie als de eigen doelen en zingeving passen bij de doelen van de organisatie. Die zingeving moet regelmatig aandacht krijgen en besproken kunnen worden, in een klimaat van veiligheid en vertrouwen. Het is aan jou als manager om dat klimaat te creëren. Je krijgt er veel voor terug; zoals goede ideeën, betrokkenheid en oprechte zorg. Weerstand en kritiek zullen juist afnemen.
Dus als je tijd maakt voor ‘het goede gesprek’ (liefst wandelend in de buitenlucht) levert dat veel op; medewerkers ervaren vertrouwen en erkenning en voelen dat zij ertoe doen. En dat maakt dat zij zich eigenaar voelen van de doelen van de organisatie en dat zij willen bijdragen aan het resultaat. Kortom: dat zij ‘er wel over gaan’.

Rol van de staf

Naast de ontwikkeling van de teams zelf verandert de rol van de staf.
Welke rol neemt de staf bij deze organisatie verandering? Hoe komt de staf proactief tot een nieuwe faciliterende rol?

Wij helpen in dit proces door, in co-creatie, nieuwe aanpak en rollen te verkennen om meer zichtbaar de rol van business partner in te vullen.
Met zichtbare toegevoegde waarde!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor meer eigenaarchap en zelfsturing in jouw team(s)? Graag kom ik hierover met je in contact.

Contact