zelfsturing en eigenaarschap2019-10-21T15:05:06+00:00

Zelfsturende Teams en Eigenaarschap

We zien bij veel organisaties het inzicht ontstaan dat het anders moet. Zij zoeken een andere manier van aansturing en willen wendbare teams, met verantwoordelijkheden en regie bij de professionals zelf. Met meer regelruimte. Deze organisaties zoeken naar manieren om te komen tot meer initiatief, meer betrokkenheid en eigenaarschap in teams.

Daarvoor is het wenselijk (een mate van) zelfsturend vermogen aan teams te geven. Dat vereist autnomie en vakmanschap en ook een heldere verdeling van rollen in het team. C.consultancy helpt teams die rollen te zien en plannen te maken om de gewenste output te halen.

Het Wiel van Eigenaarschap geeft daarbij snel inzichten op teamniveau. Met behulp van een quick scan met 12 vragen bepalen we met het team waar gas moet worden gegeven. Wij begeleiding daar graag bij.

Rol van de staf

Naast de ontwikkeling van de teams zelf verandert de rol van de staf.
Welke rol neemt de staf bij deze organisatie verandering? Hoe komt de staf proactief tot een nieuwe faciliterende rol?

Wij helpen in dit proces door, in co-creatie, nieuwe aanpak en rollen te verkennen om meer zichtbaar de rol van business partner in te vullen. Met zichtbare toegevoegde waarde!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor meer eigenaarchap en zelfsturing in jouw team(s)? Graag kom ik hierover met je in contact.

C.contact